Advokátska kancelária Mgr. Juraj ORVAN je dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou, ktorá poskytuje komplexné právne služby vo všetkých odvetviach práva, predovšetkým v oblasti obchodného, trestného, občianskeho a rodinného práva. Pri svojej činnosti spolupracuje s daňovými poradcami, znalcami, notármi a exekútormi za účelom kvalitného poskytovania požadovaných služieb. Poradenstvo poskytujeme nielen v Žilinskom kraji ale aj vrámci celej Slovenskej republiky. Základnými zásadami, ktorými sa pri svojej činnosti riadiame sú serióznosť, zodpovednosť a diskrétnosť.


Mgr. Juraj ORVAN, advokát

so sídlom na ul. Sad SNP 8, 010 01 Žilina

zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7324

IČO: 33 352 097,

IČ DPH: SK1020545053,

Tel: +421(0) 903 804 615,

mailto: akorvan@akorvan.sk

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.